ලොව දිගම එක ස්විට්ස්ර්ලන්තයට

October 31, 2022 - 2:40 PM

ලොව දිගම එක ස්විට්ස්ර්ලන්තයට | විදේශීය පුවත්

ස්විස් දුම්රිය සමාගමක් ඉකුත් සෙනසුරාදා ලොව දිගම මගී දුම්රිය සඳහා වූ වාර්තාවට හිමිකම් කිව්වේය. ඒ ලොව දිගම මගී දුම්රිය ඇල්ප්ස් කඳුකරය හරහා වැටී ඇති දර්ශනීය මාර්ගයක ධාවනය කරමිනි.

රියුෂන් දුම්රිය සමාගම මෙම දුම්රිය ධාවනය කර තිබේ.දුම්රිය මැදිරි 100 ක් මෙම දුම්රියේ තිබී ඇති අතර එය දිගින් කිලෝ මීටර 1.9 කි.දුම්රිය ධාවනය කර ඇත්තේ 2008 වසරේ ලෝක උරුමයක් ලෙස යුනෙස්කෝ සංවිධානය නම් කර ඇති උමං මාර්ග 22 ක් සහ පාලම් 48 කින් සමන්විත ඇල්ප්ස් කඳුකරය හරහා වැටී ඇති දුම්රිය මාර්ගයකය.

ස්විස් දුම්රිය සේවයට වසර 175 ක් පිරීම මතකයේ රැඳෙන අයුරින් සැමරීම සඳහා ලොව දිගම මගී දුම්රිය ධාවනය කළ බව රියුෂන් දුම්රිය සමාගම පැවසුවේය.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment