“සංවර්ධනයට බාධා වන චක්‍රලේඛ ඇත්නම් වහාම සංශෝධනය කරන්න”: ජනපතිගෙන් උපදෙස්

September 10, 2022 - 11:16 AM

“සංවර්ධනයට බාධා වන චක්‍රලේඛ ඇත්නම් වහාම සංශෝධනය කරන්න”: ජනපතිගෙන් උපදෙස් | දේශීය පුවත්

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී චක්‍රලේඛ බාධාවක් වී ඇත්නම් එම චක්‍රලේඛ කඩිනමින් සංශෝධනය කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ, ඉන්දීය ආයෝජන සහයෝගිතාව මත රට තුළ ක්‍රියාත්මක සහ යෝජිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක ප්‍රගතිය විමසා බැලීමට අද (සැප්. 9) ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ය.

gggg

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment