බිත්තරයක් රුපියල් 10කින් අඩු කළ හැකියි : බිත්තර වෙළෙඳ සංගමය

November 02, 2022 - 4:22 PM

බිත්තරයක් රුපියල් 10කින් අඩු කළ හැකියි : බිත්තර වෙළෙඳ සංගමය | දේශීය පුවත්

බිත්තරයක මිල රුපියල් 10ත් 7ත් අතර ප්‍රමාණයකින් පහත දැමිය හැකික බව සමස්ත ලංකා බිත්තර වෙළෙද සංගමය පවසයි.

එම සංගමයේ ලේකම් අනුර මාරසිංහ පැවසුවේ කුකුළු ගොවිපොළ හිමියන් කිහිපදෙනෙකුගේ මැදිහත්වීමෙන් මිල අඩු කිරීම සිදුනොකරන බවයි.

වෙළෙදපොළේ මේ වන විට බිත්තරයක් අලෙවි කරනු ලබන්නේ රුපියල් 50කටයි

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment