ගුවන් හමුදා සෙබලෙක් දිවි තොර කර ගනී

November 03, 2022 - 10:04 AM

ගුවන් හමුදා සෙබලෙක් දිවි තොර කර ගනී | දේශීය පුවත්

මුලතිව් ගුවන් හමුදා කඳවුරට අනියුක්ත සේවයේ නියුතුව සිටි සෙබලෙක් මෙසේ සියදිවි හානිකරගෙන තිබෙනවා. 

26 හැවිරිදි මෙම ගුවන් සෙබලා සිය රාජකාරී ගිනි අවිය භාවිතා කොටගෙන ⁣මෙසේ දිවි තොරකරගෙන ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment