ඩෙංගු අවදානම් කලාප වැඩිවෙයි

November 03, 2022 - 10:49 AM

ඩෙංගු අවදානම් කලාප වැඩිවෙයි | දේශීය පුවත්

මෙම වසර තුල ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වාර්තාවීම 14,937 බව ජාතික ⁣ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කළා.

ඒ පසුගිය වසරට සාපෙක්ෂව 7,641ක වැඩිවීමක්. 

ඒ අනුව මාවනැල්ල,  පිළියන්දල, කෑගල්ල, හාරිස්පත්තුව, උකුවෙල හා බදුල්ල මෙසේ නව ඩෙංගු අවදානම් කලාප වශයෙන් නම්කොට තිබෙනවා.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment