සක්විති රණසිංහට නැවතත් සිර දඬුවම්

September 14, 2022 - 6:06 PM

සක්විති රණසිංහට නැවතත් සිර දඬුවම් | දේශීය පුවත්

මූල්‍යමය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටි ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි ආචාර්ය සක්විති රණසිංහට කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බරපතල වැඩ සහිත අවුරුදු 22 ක සිර දඬුවම්  නියම කරඇත. කෙසේවෙතත් එය අවුරුදු 05 කට අත්හිටවූ සිරදඬුවමක් ලෙස සඳහන් වේ.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment