මෙරට නිල සංචිත ඉහලට

December 08, 2022 - 9:00 AM

මෙරට  නිල සංචිත ඉහලට | දේශීය පුවත්  | ව්‍යාපාරික පුවත්

ශ්‍රී  ලංකාවේ  නිල සංචිත ප්‍රමාණය නොවැම්බර් මාසයේදී ඉහල ගොස් ඇතැයි මහ බැංකුව පවසනවා.

ඒ අනුව නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1705 සිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1804 දක්වා 5.8%ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

එසේම නොවැම්බර් මාසය තුලදී විදේශ  මුදල් සංචිතය ද ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1610 සිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1732 දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

එය 7.6%ක ඉහල යෑමක්

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment