ලෝක ප්‍රකට බුකර් සම්මානයට ශ්‍රී ලාංකික ලේඛකයෙක් නිර්දේශ වෙයි

September 22, 2022 - 8:04 PM

ලෝක ප්‍රකට බුකර් සම්මානයට ශ්‍රී ලාංකික ලේඛකයෙක් නිර්දේශ වෙයි | දේශීය පුවත්

ලොව ප්‍රමුඛතම සාහිත්‍ය සම්මානයක් වන බුකර් සම්මානය සඳහා නැවත වතාවක් ශ්‍රී ලාංකික නවකතාකරුවෙකුගේ නමක් නිර්දේශ වී තිබේ.

මෙලෙස 2022 වර්ෂය සඳහා වන බුකර් සම්මාන කෙටි ලැයිස්තුවට නිර්දේශ වී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ලේඛකයෙකු ලෙස සැලකෙන ශෙහාන් කරුණාතිලක යි.

ශෙහාන් කරුණාතිලකගේ The Seven Moons of Maali Almeida (මාලි අල්මේදාගේ සත් සඳ) නවකතාව මෙලෙස 2022 බුකර් සාහිත්‍ය සම්මනය සඳහා වන කෙටි ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වී ඇත.

මෙලෙස ශ්‍රී ලාංකික නවකතාකරුවෙකු බුකර් සම්මානය සඳහා නොකඩවා නිර්දේශ වූයේ දෙවන වරට ය.

2021 වර්ෂය සඳහා වන බුකර් සම්මාන කෙටි ලයිස්තුවට මෙරට දමිළ නවකතාකරුවෙකු වන අනුක් අරුද්ප්‍රගාසම්ගේ දෙවන නවකතාව වන A Passage North (උතුරු පටුමග) ලැයිස්තුගත කෙරිණි.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment