රජයේ නිලධාරින් සමාජ මාධ්‍යයට කතා කළොත් වෙන දේ

September 27, 2022 - 7:23 PM

රජයේ නිලධාරින්ට  සමාජ මාධ්‍යට කතා කලොත් වෙන දේ. | දේශීය පුවත්

රජයේ නිලධරයන් විසින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වෙත අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නෙ මහතාගෙන් අත්සනින් යුතුව චක්‍රලේඛයක් නිකුත්ක කර ඇත.

එම චක්‍රලේඛයට අනුව, අදාළ ක්‍රියාපටිපාටීන් අනුගමනය නොකර රජයේ නිලධාරින් සමාජ ජාලා වෙත අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට එරෙහිව විනායානූකූල ක්‍රියා මාර්ග ගත යුතු බව දක්වා තිබේ

අදාළ චක්‍රලේඛය පහතින් දැක්වේ.screenshot_2022-09-27-20-54-32-08_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment