ලංකා සතොස ආහාර වර්ග 12ක මිල බස්සවයි

January 19, 2023 - 5:46 PM

ලංකා සතොස ආහාර වර්ග 12ක මිල බස්සවයි | ව්‍යාපාරික පුවත්

ලංකා සතොස මගින් අලෙවි කරන අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වර්ග 12ක මිල අඩු කිරීමට කටයුතු කර තිබේ. මේ අනුව සහල්, තිරිඟු පිටි, හාල්මැස්සන්, ලොකු ලූණු, සුදු සීනි වියළි මිරිස් ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 12ක මිල මෙසේ අඩුකර තිබේ. 

newsx-sri-lanka-1674130572_1087603

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment