සජිත් නිදහස් උත්සවය වර්ජනය කරයි

February 03, 2023 - 1:21 PM

සජිත් නිදහස් උත්සවය වර්ජනය කරයි | දේශීය පුවත්

විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙවර නිදහස් සැමරුමට සහභාගී නොවීමට තීරණය කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මනත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා පැවසුවේ රට තුළ පවතින අයහපත් ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ මුදල් නාස්ති කෙරෙන අවස්ථාවලට සහාභාගී නොවීමට පක්ෂ රැස්වීමකදී තීරණය කළ බවය.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment