''තව වැඩියෙන් ආධාර ගන්න, අඩු ආදායම් රටක් වෙන්න'' - ලෝක බැංකුවෙන් යෝජනාවක්

October 02, 2022 - 1:20 PM

වැඩියෙන් ආධාර ගන්න, අඩු ආදායම් වෙන්න - ලෝක බැංකුවෙන් යෝජනාවක් | දේශීය පුවත්

ශ්‍රී ලංකාව මැදි ආදායම් ලබන රටක තත්ත්වයේ සිට අඩු ආදායම් ලබන රටක තත්ත්වය දක්වා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලින් පහත හෙළන ලෙස ලෝක බැංකුව යෝජනා කර තිබේ.

වැඩි ආධාර ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමටත් අඩු පොලියට ණය ලබා ගැනීමටත් ඒ තත්ත්වයක් යම් පිටිවහලක් වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුවේ විශ්වාසයයි.

ඒ අනුව ඊට අදාලව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රජය කටයුතු කරන බව වාර්තා වේ.

ලෝක බැංකුව විසින් අදාල යෝජනාව ලංකා රජයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජිත් සියඹලාපිටිය මහතා තහවුරු කර තිබේ.

මෙම යෝජනාව මීට පෙර ඉන්දියාව විසින් ද ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

රට මැදි ආදායම් තත්ත්වයේ සිට අඩු ආදායම් තත්ත්වය දක්වා පහත හෙළීමෙන් ආධාර සහ අඩු පොලී ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබුණද ඉන් සමස්ත ආර්ථිකයට ඇති විය හැකි බලපෑම පිළිබදව ගැඹුරින් කල්පනා කර බැලිය යුතු වේ.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment