⁣⁣හෙට සිට ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ සේවාවන්වලින් වැළකී සිටීමට තීරණයක්

October 03, 2022 - 7:06 PM

හට සිට ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ සේවාවන්වලින් වැළකී  සිටීමට තීරණයක් | දේශීය පුවත්

දැනටමත් ගෙවා ඇති මෙහෙයුම් ගාස්තු සඳහා ලබා දී ඇති වට්ටම්වලින් 45%ක් අයකර ගැනීමට දරන උත්සාහයට විරෝධය පළ කරමින් හෙට සිට ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ සේවාවන්වලින් වැළකී සිටින බව ශ්‍රීලංකා ඛනිජ තෙල් බෙදාහරින්නන්ගේගේ සංගමය පවසනවා

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment