සේවකයින් 20කට අනිවාර්ය නිවාඩු ලබාදෙයි

March 29, 2023 - 11:17 AM

සේවකයින් 20කට අනිවාර්ය නිවාඩු ලබාදෙයි | දේශීය පුවත්

ඉන්ධන බෙදා හැරීම කඩාකප්පල් කළ වෘත්තීය සමිති නායකයින් ඇතුළු ඛනිජ තෙල් සේවකයින් 20 දෙනෙකු අනිවාර්ය නිවාඩු යැවූ බව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment