ලිට්රෝ ගෑස් මිල පහතට

April 03, 2023 - 3:00 PM

ලිට්රෝ ගෑස් මිල පහතට | දේශීය පුවත්

ගෑස් මිල සූත්‍රයට අනුව හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලිට්රො ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අඩු කෙරේ.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරයක මිල ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 1000කින් අඩු කෙරෙන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සභාපතිවරයා පවසයි.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment