වෙබ් අවකාශයේ news පෙරලියේ X දැක්ම.... ළඟදීම

August 22, 2022 - 2:56 PM

newsX | දේශීය පුවත්

ශ්‍රි ලාංකේය ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවි අතරට එක්වන අලුත්ම සාමාජිකයා ලබන මස මුල කලඑලිබැසීමට නියමිතයි. වෘත්තිය අත්දැකීම් සපිරි කණ්ඩායමක් විසින් මෙම වෙබ් අඩවියට පණ පොවනු ඇති.  

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment