කොළඹට පැය 12ක් ජලය නවතියි

October 13, 2022 - 1:40 PM

කොළඹට පැය 12ක් ජලය නවතියි | දේශීය පුවත්

ඔක්තොබර් 15 වැනි සෙනසුරාදා කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම සීමා කරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩළය නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 15 වැනිදා රාත්‍රි 10 සිට 16 වැනිදා  පෙරවරු 10 දක්වා පැය 12 ක කාලයක්  ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන්නේ කොළඹ 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 සහ 10 යන ප්‍රදේශ වලයි.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment