අද විදුලි කප්පාදුව සිදු වන්නේ මෙහෙමයි

October 17, 2022 - 8:11 AM

අද විදුලි කප්පාදුව සිදු වන්නේ මෙහෙමයි | දේශීය පුවත්

අද (ඔක්. 17) දිනයේ පැය 2යි විනාඩි 20ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට අවසර දී ඇතැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ අනුව, විදුලි කප්පාදුව පහත පරිදි ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත ය.

310439434_574632367781534_8656884058903646387_n

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment