රන් සමනලයාට නිදහස

August 26, 2022 - 3:02 PM

රන් සමනලයාට නිදහස | දේශීය පුවත්

රන්ජන් රාමනායකට අද ජනාධිපති සමාව  පිරිනැමුණා...රන්ජන් රාමනායක මහතා සිරගතවූයේ අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන්. විශේෂ කොන්දේසි කිහිපයක් යටතේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනපතිතුමා විසින් මෙම අතිවිශේෂ සමාව පිරිනැමීම සිදුකර තිබෙනවා..

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment