ඩොනලඩ් කරුණාරත්න දිවිගමන නිම කරයි

August 28, 2022 - 5:49 PM

ඩොනලඩ් කරුණාරත්න දිවිගමන නිම කරයි | විචිත්‍ර පුවත්

ප්‍රවීණ සිනමා කැමරා ශිල්පි ඩොනලඩ් කරුණාරත්න ඇමරිකාවේදි සිය දිවිගමන නිමකරයි. මියයනවිට ඒ මහතා 75 වන වියේ පසුවී ඇත

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment