දුම්රිය මාර්ගයට වැටුනු ජීප් රිය

October 18, 2022 - 12:19 PM

දුම්රිය මාර්ගයට වැටුනු ජීප් රිය | දේශීය පුවත්

ගාල්ල - මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී දුම්රිය මාර්ගයට ජීප් රථයක් පෙරළීම හේතුවෙන් මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ ගාල්ල සහ මාතර අතර දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා පැමිණ තිබෙනවා.


මිනුවන්ගොඩ බිංගෙය අසලින් දුම්රිය මාර්ගයට මෙම ජීප් රථය පෙරළී ඇති අතර මෙම අනතුර හේතුවෙන් ජීප් රථයේ සිටි 5 දෙනෙකුට තුවාල සිදු වී තිබෙනවා.

2022101804 

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment