කැබ් එකේ ආ කුඩු...

August 31, 2022 - 4:36 PM

කැබ් එකේ ආ කුඩු... | දේශීය පුවත්

අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කැබ්රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ දෙදෙනෙකු අද මන්නාරමේදි අත්අඩංගුවට ගැනුනා..

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment