ජනපතිගෙන් අද සවස විශේෂ ප්‍රකාශයක්

October 19, 2022 - 5:48 PM

ජනපතිගෙන් අද සවස විශේෂ ප්‍රකාශයක් | දේශීය පුවත්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බදු සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්  අද (ඔක්.19) පස්වරු 6.45 ට සිදු කිරීමට නියමිතයි.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment