"පුනරුත්ථාපන පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි" - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

October 20, 2022 - 11:13 AM

"පුනරුත්ථාපන පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි" - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය | දේශීය පුවත්

පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති කිහිපයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූල බව කතානායකවරයා අද (ඔක්. 20) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ ය.
 
අද පෙරවරු 9.30ට සභාවේ කටයුතු ආරම්භ කරමින් සිය නිවේදන ඉදිරිපත් කරමින් කතානායකවරයා මේ බව පැවසීය.
 
කතනායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ, අදාළ කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයකින් හා ජනමත විචාරණයකින් හෝ එහි ඇතැම් වගන්ති සංශෝධනය කිරීමෙන් පසුව සම්මත කළ යුතු බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇති බව ය.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment