පොල්ගොල්ල ජලාශයේ වාන් දොරටු 05 ක් විවෘත කෙරේ

October 24, 2022 - 12:50 PM

පොල්ගොල්ල ජලාශයේ වාන් දොරටු 05 ක් විවෘත කෙරේ | දේශීය පුවත්

ඇඳහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් පොල්ගොල්ල ජලාශයේ වාන් දොරටු 05 ක් විවෘත කර තිබෙනවා.

එහි කාර්ය භාර ඉංජිනේරුවරයා සඳහන් කළේ තත්පරයට ඝන අඩි 8000 ක් මුදාහැරෙන බැවින් ජලාශයේ පහළ කොටස භාවිතකර පිරිස් වඩා අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු බවයි.

එමෙන්ම ජලාශ පරිහරණය කිරීමේදී දැඩි අවදානයෙන් පසුවන ලෙසද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment