ලංකා සතොස අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා පනවා තිබූ තොග සීමාවන් ඉවත් කරයි

October 25, 2022 - 8:37 PM

ලංකා සතොස අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා පනවා තිබූ තොග සීමාවන් ඉවත් කරයි | ව්‍යාපාරික පුවත්

ලංකා සතොස අලෙවිසැල් හි අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා පනවා තිබූ තොග සීමාවන් ඊයේ (24) දින සිට ඉවත් කර ඇති බව සීමාසහිත ලංකා සතොස සමාගම නිවේදනය කර සිටී.

මේ අනුව ඕනෑම ප්‍රමාණයන්ගෙන් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සීමාවකින් තොරව මිලදී ගත හැකි බව ලංකා සතොස වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

newsx-sri-lanka-1666710296_5866705

මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකා සතොස සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන මෙසේ සමාජ මාධ්‍ය සටහනක් තබා ඇත.

ඔබ ඉතිහාසයේ සතොසට ගිය විට ඉහත බොහෝ දෙනා කියූ අන්දමට භාණ්ඩ දුර්ලභ වීමක් සිදු විය. නමුත් අද වන විට ඔබ ඕනෑම සතොස වෙළඳ සැලකට ගියහොත් , තත්වයෙන් උසස් වූ භාණ්ඩ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තොග අප සතුව ඇත.

අප එක්ව සතොස ගොඩනැගිය යුතුව ඇත. සතොස මහජන මුදලින් නිර්මාණය වුණු ආයතනයකි. සතොස වෙළඳසලක් ලබන සෑම රුපියලක්ම නැවත මහජනතාව වෙත ආයෝජනය වන අතර පුද්ගලික කොටස්කරුවන් පොහොසත් වන්නේ නැත.

එබැවින් අඩුපාඩු පෙන්වාදෙනවා සේම ඔබ නැවත සතොසට පැමිණිය යුතුය. අදද බොහෝ වෙළඳ සැල් මිල අඩු කරන්නේ සතොස අඩුකිරීමෙන් පසුවය.

අද රජයට තිබු බොහෝ ව්‍යාපාර කඩා වැටීම තුළ වෙළඳපොලේ මිළ පාලනයට පාලන මිළ වැනි නීති දැමිය යුතුව ඇත , නමුත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා එසේ නොවන්නේ සතොස වෙළඳපොල මිළ අඩුම ලාභයක් තුළ පාලනය කරන බැවිනි. අද සමහරක් වෙළඳසල් සතොසට වඩා රුපියලකින් හෝ මිළ අඩු කරන්නේ සතොස අඩු කිරීමෙන් පසුවය ඒ ව්‍යාපාර රැකගැනීමටය , දිනක සතොස අහිමි වුවහොත් , බොහෝ දෙනාට රිසි ලෙස අනික් භාණ්ඩ මෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තුළද අනිසි ලාභයක් ලැබිය හැකි වනු ඇත.

එබැවින් ඉතිහාසයේ වූ අඩුපාඩු සදා ගනිමින්, පිරිසිදුකම , පාරිභෝගික ආකර්ෂණය වැඩි කරගනිමින් තත්වයෙන් උසස් භාණ්ඩ නිකුත් කරමින්, ගොඩනැගීමට ගන්නා උත්සාහයට උදව් වන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලන්නෙමු.

ස්තූතිය්
සභාපති
ලංකා සතොස

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment