ශ්‍රී ලංකාව කාසියේ වාසිය දිනයි...

September 03, 2022 - 7:22 PM

ශ්‍රී ලංකාව කාසියේ වාසිය දිනයි... | ක්‍රීඩා පුවත්

ශ්‍රී ලංකා - ඇෆගනිස්තාන ආසියානු කුසලාන 20 20 සුපිරි තරඟයේ කාසියේ වාසිය දිනාගත් ශ්‍රී ලංකා නායක දසුන් ශානක පළමුව පන්දු රැකීමට තීරණය කරයි

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment