අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්න ගන්න මෙන්න ක්‍රමය...

September 05, 2022 - 4:32 PM

අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්න ගන්න මෙන්න ක්‍රමය... | දේශීය පුවත්

විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින් නීත්‍යානුකූලව බැංකු ක්‍රමය හරහා මෙරටට මුදල් එවීමේදී ඉලෙට්‍රික් වාහනයක් ආනයනයනය කිරීමට ආනයනය බලපත්‍රය ලබාගැනීම සදහා වන අයදුම්පත්‍රය ප්‍රසිද්ධියට පත් කර තිබේ.

කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හෝ https://si.labourmin.gov.lk යන වෙබ් ලිපියන ඔස්සේ අදාල අයදුම්පත්‍රය භාගත කිරීමට හැකියාව පවතියි.

නීත්‍යානුකූලව බැංකු ක්‍රමය හරහා මුදල් එවන විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින් සදහා සහන රැසක් ලබාදීමට කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර කටයුතු කර ඇති අතර, විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින්ට ඉලෙට්‍රික් වාහනයක් ආනයනය කිරීම සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන තිබුණි.

ඒ අනුව ඉලෙට්‍රික් වාහන ආනයනය සදහා අවසර ලබාදෙන ගැසට් නිවේදනය සහ අයදුම්පත්‍රය නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මේ වසරේ මැයි පළමුවැනිදා සිට ලබන වසරේ අප්‍රේල් (30) වැනිදා දක්වා කාලය තුලදී ඇමරිකානු ඩොලර් තුන්දහසකට වඩා වැඩි මුදලක් බැංකු ක්‍රමය හරහා මෙරටට එවා ඇති ශ්‍රමිකයින් සදහා තමන් එවා ඇති මුදල් ප්‍රමාණයෙන් සියයට පනහක වටිනාකමකින් යුත් ඉලෙට්‍රික් යතුරුපැදියක් ආනයනය කිරීම සදහා අවසර ලබා දෙයි.

මේ වසරේ මැයි පළමුවැනිදා සිට දෙසැම්බර් (31) වැනිදා දක්වා වන කාලයක් තුළදී ඇමරිකානු ඩොලර් විසිදහක මුදලක් එවා ඇති ශ්‍රමිකයින් සදහා ඉලෙට්‍රික් වාහනයක් ආනයනය කිරීම සදහා අවසර ලබාදෙන බව චක්‍රෙල්ඛයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වෙයි.

නීත්‍යානුකූලව බැංකු ක්‍රමය හරහා මුදල් එවන ශ්‍රමිකයින් සදහා ගුවන්තොටුපොලේදී ලබාගත හැකි තීරුබදු සහනය ඇමරිකානු ඩොලර් 6550 දක්වා ඉහළ නැංවීමටත් මනුෂ නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කර ඇති කැබිනට් පත්‍රිකාවටද කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment